Medlemskap

Prisen inkluderer:

 • Medlemskontigent i Malvik Ju Jitsu Klubb
 • Medlemsskap i Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund
 • Skadeforsikring gjennom Norges Kampsportforbund
 • Medlemskap i Ju Jitsu Norge og World Kobudo Federation
 • Mulighet til å kjøpe/bestille utstyr fra klubbens leverandør

Innmelding

Meld deg eller dine barn selv inn elektronisk på Idrettens medlemssystem

Norges idrettsforbund krever at alle medlemmer er verifiserte opp mot deres systemer for å unngå juks med medlemstall, alle må derfor ha egen bruker i IMS som de knytter sine barn til. Data her verifiseres mot opplysninger fra Folkeregisteret.

Har dere deltagelse i annen idrett som benytter system fra NIF er det antagelig samme bruker som må benyttes her også.

Gjeldende priser pr 20.3.2019

Medlemskontigent:

Medlemskontigenten er på årsmøtet 20 mars 2019 til 350 kr pr medlem. 

Kontigenten forfaller 1 gang i året, 1. april

Nye medlemer betaler denne ved innmelding

Treningavgift Pris pr måned Beskrivelse
Barn 210 / mnd Trener på barnepartiet
Ungdom 210 / mnd Trener på ungdomspartiet
Voksne 210 / mnd Trener på voksenpartiet

Forutsetning:

 • Alle må melde seg inn i klubben før/på første trening og fylle ut nødvendige avtaler 
 • Oppgitte priser forutsetter betaling via avtalegiro og elektronisk fakturering med forfall den 15.
 • Det er 6 måneder bindingstid fra første utstedte faktura
 • Oppstart før den 15 faktureres fra inneværende måned
 • Oppstart etter den 15 faktureres fra neste måned
 • Som medlem er du forpliktet til å følge klubbens vedtekter
 • Oppsigelse må skje skriftlig (epost er godtatt)

Rabatter

 • Familie: det gis 10% rabatt dersom flere fra samme familie trener

Prøvetid

 • Alle som melder seg inn i klubben får prøve treningene våre gratis i 14 dager fra første oppmøte før vi aktiverer betalingsplan – du kan altså avslutte medlemsskapet etter 14 dager uten videre forpliktelser