Styret (13.03.2017)

 styret

                                                                            Fra Venstre: Kai Emil Wågheim, Torunn Kolberg, Arne Martinsen,

                                                                                                   Vibeke Wågheim, Håvard Langørgen

 

Styreleder / Regnskap Arne Martinsen
Nestleder Vibeke Wågheim
     
Styremedlem Torunn Kolberg
Styremedlem Håvard Langørgen  
Styremedlem Harumi Hisrose  

Vara medlem Kai Emil Wågheim  
Vara medlem Ole Ysti  

 

 

 Ansvarsområder

 Materiellforvalter
Håvard Langørgen                                                   
 Førstehjelps ansvarlig Torunn Kolberg  
 Leder Sosialkomiteen Hege Langørgen  
Ansvarlig for sosiale media Hege Langørgen  
Data ansvarlig / web Ole Ydsti  
Barneidretts ansvarlig Kristoffer Martinsen