Årsmøtet er klubbens høyeste organ og kan behandle alle saker som angår klubben.


Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Alle medlemmer kalles derfor inn i henhold til fristene i de lokale vedtektene. 
Sakslisten til årsmøtet står i vedtektene, et vanlig årsmøte har følgende saksliste:

1. Konstituering

a) Godkjenning av
Innkalling
Saksliste

b) Valg av
Ordstyrer/møteleder
Referent
2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre/tillitsvalgte

 

For å nominere noe om du selv ønsker å stille til valg. Send en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Valg komite:

Wilhelm Glom - Leder

Eirin Lyngstad

Roar Olsen

 

Omsler du å stille i valgkomiteen nest år sender du en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tar kontakt med en av oss på matta.

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27 februar til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
styret

 

Saker til årsmøte må være